Kanserli Çocuklar için Bulantı Kusma Termometre Ölçeği (BUKUT)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kudubeş, A.A., Bektaş, M. (2022). Developing the Nausea and Vomiting Thermometer Scale in children with cancer. Turkish Journal of Medical Sciences, 51. doi:10.3906/sag-2005-88

Sorumlu Yazar: 
Aslı AKDENİZ KUDUBEŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: