Kalsiyuma-Özgü Besin Sıklığı Anketi (KABSA)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sözlü, S., & Karabudak, E. (2016). Çocuk ve Ergenler İçin Kalsiyuma-Özgü Besin Tüketim Sıklığı Anketinin (KABSA) Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 44(1), 10-17.

Sorumlu Yazar: 
Efsun Karabudak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: