Çocuklarda Besin Gücü Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bozkurt, O., Yıldıran H. (2021, 15-17 Aralık). Çocuklarda Besin Gücü Ölçeği Kısa Formu: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması (Bildiri Sunumu). Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Osman BOZKURT
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: