Fair Play Davranışlarını Sergileme Sıklığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Temel, A., Altun Ekiz, M., & Yıldıran, İ. (2021). Fair Play Davranışlarını Sergileme Sıklığı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 74-85. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besbid/issue/59429/791127

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Temel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
1= Hiçbir zaman 2= Bazen 3= Her zaman
İletişim: