Çocuk Beslenme Öz-yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztürk, M. (2010). Çocukların beslenme alışkanlıklarının Sağlık Davranışı Etkileşim Modeline göre incelenmesi (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Meryem Öztürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Beslenme Öz-yeterlik Ölçeği‟nin uzman görüşlerine göre KGĠ: 0.90 ve ön uygulamada, iç tutarlılık güvenirlik katsayısı (croncbach alfa): 0.79 bulunmuştur. ): 0.70 bulunmuştur. Güvenirlik çalışmasında ölçeğin croncbach alfa değeri ( madde-toplam puan korelasyonları (r): 0.31-0.54 arasında değer almış ve test tekrar test güvenirliği (r): 0. 68 bulunmuştur.

15 maddeden oluşmaktadır ve tek faktörlüdür.

Örnek Maddeler:
1.Yemekleri tuz (ilave tuz) eklemeden yiyebileceğinden ne kadar eminsin?
7.Şekerlemeler yerine taze meyve yiyebileceğinden ne kadar eminsin?
10.Tavuğun derisini çıkarıp (derisini yemeden) yiyebileceğinden ne kadar eminsin?
15.Hızlı servis yapılan hazır yemek restoranına gittiğinde hamburger ve patates kızartması yerine salata yiyebileceğinden ne kadar eminsin ?

Derecelendirme: 
3’lü Likert (1=emin değilim – 3=çok eminim)
İletişim: