Kadının Çalışmasına Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kuzgun, Y. ve Sevim S. A. (2004). Kadınların çalışmasına karşı tutum ve dini yönelim arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 14-27.

Sorumlu Yazar: 
Seher Sevim
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği faktör analizi yapılarak belirlenmiştir. İlk analizde maddelerin 5 boyutta dağıldığı görülmüştür. Birkaç kez yapılan istatistiksel analizler sonucunda faktör yükleri 0.40’ın altında olan 12 madde çıkarılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı alfa = .9250 olarak bulunmuştur. Elde edilen verilere göre ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır.

Derecelendirme: 
İletişim: