Kadın Yöneticilere Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Berkman, Y. A. (2005). Kadın yöneticilere karşı tutumlar: Yeni bir ölçeğin geliştirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Koç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Yonca Ayşe Berkman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: