Akademisyenler için Cam Tavan Engelleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yavuzer, Y., ve Özkan, R. (2020). Akademisyenler için Cam Tavan Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (40), 585-599. https://doi.org/10.30794/pausbed.647791

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Yavuzer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: