Okuma Kültürü Oluşturmada Aile Yeterliliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çiğdemir, S. ve Akyol, H. (2020). Okuma Kültürü Oluşturmada Aile Yeterliliği Ölçeği geliştirme ve uygulama çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1874-1912. http://dx.doi.org/10.29299/kefad.854008

Sorumlu Yazar: 
Seval Çiğdemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: