Iowa Sessiz Okuma Testi Düzeyi Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Avcıoğlu, H. ve Akçamete, G. (1996). Iowa Sessiz Okuma Testi Düzeyi Formunun uyarlama, geçerlik-güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2(2), 56-67.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Avcıoğlu
Geçerlik: 

Testin geçerliği iki ayrı yolla test edilmiştir. Bunlardan birincisi yordama geçerliği, ikincisi ise halihazır geçerlik yöntemidir

Güvenirlik: 

Testin güvenilirliğine iki ayrı yolla bakılmıştır. Bunlardan birincisi test puanlarını yanlama yöntemi, ikincisi ise, Kuder-Richardson (21) yöntemidir.

184 madde ve 4 alt boyut
Sözcük Bilgisi (50 m)
Okuduğunu Anlama (50 m)
Yönlendirilmiş Okuma (44 m)
Etkili Okuma (40 m)

Derecelendirme: 
İletişim: