Iowa Sessiz Okuma Testi Düzey 1 Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Avcıoğlu, H. (1994). Iowa Sessiz Okuma Testi Düzey 1 Formu`nun uyarlama, geçerlik-güvenirlik çalışması (Yüksek Lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: