Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ülper, H. ve Yağmur, K. (2016). Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Testi’nin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 15(2), 581-593.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Ülper
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 kart, 300( gerçek ve sahte sözcük)
kartta 110 (+110)
ikinci kartta 100 (+100)
üçüncü kartta ise 90 (+90)

Derecelendirme: 
İletişim: