İntenetin Tetiklediği Akdemik Sahtekarlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akbulut, Y., Şendağ, S., Birinci, G., Kılıçer, K., Şahin, M. C., & Odabaşı, H. F. (2008). Exploring the types and reasons of Internet-triggered academic dishonesty among Turkish undergraduate students: Development of Internet Triggered Academic Dishonesty Scale (ITADS). Computers & Education, 51, 463-473. doi: 10.1016/j.compedu.2007.06.003

Sorumlu Yazar: 
Yavuz Akbulut
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: