Fekal İnkontinans Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dedeli, O., Fadiloglu, C., & Bor, S. (2009). Validity and reliability of a Turkish version of the Fecal Incontinence Quality of Life Scale. Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing, 36(5), 532-538. DOI: 10.1097/WON.0b013e3181b36010

Sorumlu Yazar: 
Özden DEDELİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: