Morisky Tedavi Uyum Ölçeği-8 (MTUÖ-8)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sayiner, Z. A. (2014). Diabetes mellitusta morisky tedavi uyum ölçeği-8′ in Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması ve hastalarda tedavi uyumunu gösteren faktörlerle ilişkisinin saptanması (Tıpta uzmanlık tezi, Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gaziantep). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/