Fizik Ders Kitaplarını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Keleş, E. (2001). Fizik ders kitaplarını değerlendirme ölçeği (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Sorumlu Yazar: 
Esra Keleş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: