İlkokul Çevre Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldız Yılmaz, Nihal ve Mentiş Taş, Ayşe (2017). İlkokul Çevre Farkındalık Ölçeği Gerçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2), 1355-1372.

Sorumlu Yazar: 
Nihal YILDIZ YILMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: