İlk Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Delican, B. (2016). İlk Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Studies, 11(3), 861-878.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: