İlişki ve Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İlgün Dibek, M., Yavuz, H.C., Tavşancıl, E., ve Yalçın, S. (2017). Adaptation of the Relationship and Motivation Scale to the Turkish culture. Journal of Education and Learning, 6(3), 181-193.

Sorumlu Yazar: 
Münevver İlgün Dibek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: