Hwalek–Sengstock Yaşlı İstismarı Tarama Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özçakar, N., Ergönen, A. T., Kartal, M., & Baydur, H. (2017). Adaptation, reliability, and validity study of the Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (HS/EAST): a Turkish version. Turkish journal of medical sciences, 47(6), 1894-1902.

Sorumlu Yazar: 
Nilgun Ozcakar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: