Hodkinson Mental Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dirik, A., Cavlak, U., & Akdag, B. (2006). Identifying the relationship among mental status, functional independence and mobility level in Turkish institutionalized elderly: gender differences. Archives of Gerontology and Geriatrics, 42(3), 339-350. doi:10.1016/j.archger.2005.08.007

Sorumlu Yazar: 
Uğur Cavlak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: