Hükümlü Sorunları Tarama Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın-Kızılkaya, S. (1995). Hükümlü sorunları tarama envanteri: Geliştirilmesi, güvenirliği, geçerliliği (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: