Hizmetkar Liderlik Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duyan, E.C. (2014). Hizmetkar Liderliği Anlamak: Teoriden Ampirik Araştırmaya Doğru. Sosyoloji Konferansları, 49 (1), 1-32.

Sorumlu Yazar: 
Engin Cihan Duyan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

7 alt boyut ve 26 madde
Güçlendirme (7 m): Amirim, bana işimi iyi yapmam için gereken bilgiyi verir.
Geride Durma (3 m): Amirim, kendini arka planda tutar ve övgüyü diğerlerinin almasına izin verir.
Hesap Verebilirlik (3 m): Amirim, yürüttüğüm işten beni sorumlu kılar.
Affetme (3 m): Amirim, insanları işlerinde yaptıkları hatalar yüzünden sürekli eleştirir.
Cesaret (2 m): Amirim, kendi amirinden gelecek destekten emin değilse bile risk alır.
Tevazu (5 m): Amirim, eleştirilerden ders alır.
Sorumlu Yöneticilik (3 m): Amirim, bütünün iyi olmasına dikkat etmenin önemine vurgu yapar.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum- 6= Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: