Hizmetkâr Okul Liderliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öter, Ö. M., ve Dağlı, A. (2020). Hizmetkâr Okul Liderliği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(27), 397-423. doi: 10.26466/opus.749822

Sorumlu Yazar: 
Ömer Murat Öter
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: