Hizmet Verme Yatkınlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Seymen, O ve Çoban, M . (2017). Konaklama sektörü çalışanlarının hizmet verme yatkınlığının ölçülmesi: Brown, Mowen ve Donavan (2002) ölçeğinin Türkçe geçerlemesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,16. UİK Özel Sayıs, 455-468. DOI: 10.18092/ulikidince.321091

Sorumlu Yazar: 
Oya Aytemiz Seymen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: