Hizmet Memnuniyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ercan, İ. (2002).Sağlık hizmeti veren kurumlarda Hizmet Memnuniyetini Ölçmeye yönelik ölçek geliştirilmesi ve bir uygulama.(Doktora tezi). Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: