Hizmet Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akyol, T. (2010). Örgütsel iklimin hizmet kalitesi üzerine etkisi (Yüksek Lisans tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: