Aday Memnuniyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Küskü, F., Ataman, B., ve Çakmak, A. (2003). İş görüşmelerinin değerlendirilmesi: Aday Memnuniyeti Ölçeği. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 29-55.

Sorumlu Yazar: 
Fatma KÜSKÜ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: