Üç Büyük Mükemmeliyetçilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kilmen, S., & Arikan, S. (2019). The big three perfectionism scale: factor structure and measurement Invariance in Turkish sample. Journal of Psychoeducational Assessment, 381, 1-16. doi: https://doi.org/10.1177/0734282919846030

Sorumlu Yazar: 
Sevilay Kilmen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: