Okuma Yazma Değerlendirme Bataryası – OYAB

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Kılıç Tülü, B., & Demir, E. (2021). İlkokul çocuklarına yönelik geliştirilmiş Okuma Yazma Değerlendirme Bataryasının (OYAB) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(3), 740-770. https://doi.org/10.16916/aded.874262

Sorumlu Yazar: 
Cevriye Ergül
Geçerlik: 

Analizler sonucunda OYAB’ın kapsam geçerliğine sahip olduğu, üç faktörlü (okuma,
okuduğunu anlama, yazma) bir yapısının olduğu ve bu yapının model uyum indekslerinin her bir
sınıf düzeyi için yüksek düzeyde olduğu ve tüm sınıf düzeylerinde alt üst grupları ayırıcılığının
yüksek olduğu bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Bataryanın güvenirlik analizlerinde iç tutarlılık katsayısının iyi düzeyde
olduğu, test tekrar-test korelasyonları ile A ve B formlarının eş değerlik anlamında korelasyon
katsayılarının da yüksek olduğu belirlenmiştir. Ek olarak, bataryanın tüm sınıf düzeylerinde
performansa ilişkin “çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek” şeklinde beş düzeyli bir
değerlendirme yapılabilmesi için kesme noktaları ve aralıkları belirlenmiştir.

Testlerin çoğunluğu süre temelli uygulanmakta ve belirli sürelerde (örn., 1 dakika, 90 saniye) doğru okunan/yazılan sözcüklerin ya da yanıtlanan maddelerin sayısı belirlenmektedir.

Derecelendirme: 
Bataryanın içeriğinde 10 test ve iki rubrik yer almaktadır. Rubriklerin biri 3’lü diğeri 4’lü dereceleme yapmaktadır.
İletişim: