Hemşirelikte Kariyer Sorunları

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çavmak, D., Atalay, E. ve Söyler, S. (2019). Hemşirelikte kariyer sorunları: Bir ölçek geliştirme çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3), 1897-1910. doi:10.20491/isarder.2019.713

Sorumlu Yazar: 
Doğancan Çavmak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach Alpha:0,893
Yapı Geçerliliği: Uyum indeksleri uygun, faktör yükleri 0.40’ın üzerinde.
Kapsam geçerliliği: Yapılmıştır.

1. Hizmet sunduğum kişilere karşı duyarsız ve ilgisiz hale
gelmeye başladığımı hissediyorum

11.Genellikle basit ve uzmanlık gerektirmeyen işlerin bana
verildiğini düşünüyorum

19.Aynı anda birden fazla alanda kariyer sahibi olmanın
uzmanlaşmayı engelleyeceğini düşünüyorum

23.Değişen teknolojik gelişmelere adapte olamayacağımı
düşünüyorum

23 önerme 4 boyut mevcuttur.

Derecelendirme: 
1-kesinlikle katılmıyorum, 7-kesinlikle katılıyorum.
İletişim: