Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet ve Beklenti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Beşer, A. (2003). İşcilerin hemşirelik hizmetlerinden memnuniyeti ve önemine ilişkin ölçek geliştirme çalışması(Doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 

Ölçeğin faktör yapı geçerliliğinde her iki bölümde 3 faktör elde edilmiş ve bu faktörler, ” İşyeri Hemşiresinin Profesyonel Yönü”, ” Koruyucu Sağlık Hizmetleri ” ” İşyeri Hemşiresinin Bakım Verme Rolü” olarak isimlendirilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin memnuniyet ve hizmetin önemi yönlerine yönelik güvenirlik analizinde iç tutarlılık katsayısı olan Cronbach Alpha değeri (0.9655;0.9513), Spearman Brown (0.8948;0.8309), Guttman Split-Half< 0.8936;0.8309) olup kabul edilebilir bir düzeydedir.

3 alt boyut ve 38 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
kesinlikle katılıyorum ( 5 puan ), katılıyorum (4 puan), orta derecede katılıyorum (3 puan) katılmıyorum (2 puan), kesinlikle katılmıyorum (1 puan)
PDF: