Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Köşgeroğlu, N., Acat, B. M. ve Karatepe, Ö. (2005). Kemoterapi hastalarında Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 75-83.

Sorumlu Yazar: 
Nedime Köşgeroğlu
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini kontrol etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi ve yapı geçerliliği kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmasında test-tekrar test güvenilirlik ve iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi
İletişim: 
PDF: