Hemşirelik İlişki Ölçeği (HİÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yavaş-Ayhan, A. G. (2019). Hemşirelerin hemşirelik ilişkisi düzeylerinin ve hemşirelik ilişkisine yönelik bakış açılarının incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Gül Yavaş Ayhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: