Hemşirelerin Mesleki Özerkliğe Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atasoy, N., ve Göçmen-Baykara, Z. (2020). Hemşirelerin Mesleki Özerkliğe Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 28(2), 206-215. doi: 10.5336/mdethic.2019-71559

Sorumlu Yazar: 
Naile Atasoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: