BEP Kalitesini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alan, Ş. (2019). Özel eğitim okullarında geliştirilmiş olan bireyselleştirilmiş eğitim programlarının (BEP) kalitelerinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Şükran Alan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: