Hemşirelerde Ahlaki Cesaret Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ayaz, E. (2020). Hemşirelerde ahlaki cesaret ölçeği: uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması[Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kafkas Üniversitesi, Kars.

Sorumlu Yazar: 
Ebru Ayaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: