Hemodiyaliz Hastalarının Aile Bakım Verenler için Bakım Yükü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cil Akinci, A., & Pinar, R. (2014). Validity and reliability of Turkish Caregiver Burden Scale among family caregivers of haemodialysis patients. Journal of clinical nursing, 23(3-4), 352-360.

Sorumlu Yazar: 
Ayse Cil Akinci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: