Hastanede Çalışan Hemşirelerde Bağlamsal Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aslan, M., & Yıldırım, A. (2017). Hastanede Çalışan Hemşirelerde Bağlamsal Performans Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenirliği. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 14(2), 104-111.

Sorumlu Yazar: 
Manar Aslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: