Hasta Sağlık Anketi-4

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirci, İ., Ekşi., H. (2018). Don’t bother your pretty little head otherwise you can’t enjoy life. ERPA International Congresses on Education 2018, 28 June -1 July 2018, Istanbul / Turkey.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Demirci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: