Fizyoterapide Hasta Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erden, A., & Topbaş, M. (2019). Turkish validity and reliability of the Patient Satisfaction Scale in Physiotherapy for Patients with Musculoskeletal Pain. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 32(2), 197-203. doi: 10.3233/BMR-181257

Sorumlu Yazar: 
Arzu ERDEN
Geçerlik: 

Eş zamanlı geçerlilik için korelasyon katsayısı=0.730

Güvenirlik: 

Cronbach alpha katsayısı=0.922

Ölçek 14 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: