Hamilton Depresyonu Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydemir, Ö., Deveci, A. ve İçelli, İ. (2006). Hamilton Depresyonu Değerlendirme Ölçeği Yapılandırılmış Görüşme Kılavuzu Mevsimsel Duygu Durumu Bozukluğu Versiyonu’nun Güvenilirlik ve Geçerliliği. Psychiatry in Türkiye, 8(1), 18-21.

Sorumlu Yazar: 
Ömer Aydemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: