Güven Eğilimi Ölçeği (Propensity to Trust Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ülbeği, İ. D., & Yalçın, A. (2019). The validity and reliability of propensity to trust scale. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12(18. UİK Özel Sayısı), 850-866. doi: 10.26466/opus.592428

Sorumlu Yazar: 
İlksun Didem Ülbeği
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: