Hemşirelerde Güven Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yucel, S. C., & Ay, S. (2013). Reliability and validity of a Turkish version of the Trust in Nurses Scale. Social Behavior and Personality. An International Journal, 41(10), 1737-1745.

Sorumlu Yazar: 
Şebnem Çınar Yücel
Geçerlik: 

Geçerlik katsayısı .89’dur.

Güvenirlik: 

Güvenirlik katsayısı .81’dir.

Örnek maddeler:
İhtiyacınız olduğunda hemşireleriniz ne sıklıkla oradaydı?
Hemşirelerinizin en iyi ilginize göre hareket ettiğine ne sıklıkta inanıyorsunuz?
Hemşireleriniz size ne sıklıkta güvendiniz?
Hemşireler yaptıklarını söyledikleri şeyi ne sıklıkla yaptılar?
Hemşireleriniz ne sıklıkla kanser hakkında doğru bilgi verdi?

Derecelendirme: 
İletişim: