Günlük Yaşam Kimyası Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koçak, C., ve Önen, A. S. (2012). Günlük Yaşam Kimyası Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 318-329.

Sorumlu Yazar: 
Canan Koçak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach alpha güvenilirlik katsayısı 0.88 olarak hesaplanmıştır.

5 alt boyut ve 25 madde
Antipati (6) :
Kimya ve günlük yaşam (5) :
Önem (6) :
Deney ve günlük yaşam (4) :
Farkındalık (4) :

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: