Davranış Problemleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik-Örücü, M., Bugay, A., Tuna, M. E., Çok, F. ve Aşkar, P. (2015). Davranış Problemleri Ölçeğinin lise öğrencilerinde psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(5), 337-345.

Sorumlu Yazar: 
Müge Çelik-Örücü
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut ve 10 madde
Kaba tavır alt boyutu (4 m)
Kurallara Uymama alt boyutu (6 m)

Derecelendirme: 
3’lü derecelendirme (0= hiçbir zaman – 2= sık sık)
İletişim: