Güneşten Korunma Karar Alma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aygun, O., & Ergun, A. (2014). Decisional balance and self-efficacy for sun protection: Measurement among Turkish adolescents. Nursing research, 63(5), 309-319.

Sorumlu Yazar: 
Özcan Aygün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: