Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Acat, M. B. ve Kösgeroglu, N. (2006). Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7(4), 204-210.

Sorumlu Yazar: 
M. Bahattin Acat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: