Gücü Seçme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güney, S. (2011). The Strength Spotting Scale: reliability and validity study in Turkish population. Procedia Social and Behavioral Sciences, 12,126–132. doi:10.1016/j.sbspro.2011.02.017

Sorumlu Yazar: 
Sevgi Güney
Geçerlik: 

geçerlilik analizi ile analiz ve açıklayıcı temel bileşen faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayısı ve test tekrar test korelasyon katsayısı hesaplandı. İki buçuk güvenilirlik
warimax rotasyonu ve geçerlilik analizi ile analiz ve açıklayıcı temel bileşen faktör analizi yapılmıştır.

10 maddeden oluşmuştur.

Derecelendirme: 
1 (doğru değil) ile 4 (kesinlikle doğru)