Güçlü Zayıf Yöntemi İle Proje Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, B. F. (2020). Güçlü Zayıf Yöntemi İle Proje Değerlendirme İçin Alternatif Bir Ölçek Önerisi: KOSGEB örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 18(38), 747- 765. https://doi.org/10.35408/comuybd.589622

Sorumlu Yazar: 
Bahadır Fatih YILDIRIM
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: